ROZVÍJEJÍCÍ SE TERAPEUTICKÁ ROLE VÝŽIVY

Série videí zachycuje náhled, jak se terapeutická role výživy rozvíjí v současnosti a její budoucí perspektivy, a ve spolupráci mezi zdravotníky, pacienty, průlomovými předními biotechnologickými firmami a společností Nestlé Health Science.

Potřeba inovací je silná v tak rozmanitých oblastech, jako jsou přecitlivělost gastrointestinálního traktu, onkologie, kojenecká potravinová alergie až po nové technologické platformy, například mikrobiom a aminokyseliny; inovace rozšiřující hranice možností výživy, zdraví a wellness.

Upozornění o odmítnutí záruky a doporučení pro diváky: Tyto série filmů poskytují přehled o rozvíjející se roli výživy ve zdravotnictví a vědě a nejsou určeny k propagaci nějakého konkrétního produktu. Nejsou doporučením pro použití, ani nejsou určeny k tomu, aby informovaly o použití nebo aplikaci. Veškerá speciální výživa by měla být konzultována a užívána na základě doporučení lékaře.

Rozvíjející se terapeutická role výživy

Série videí zachycuje náhled, jak se terapeutická role výživy rozvíjí v současnosti a její budoucí perspektivy, a ve spolupráci mezi zdravotníky, pacienty, průlomovými předními biotechnologickými firmami a společností Nestlé Health Science.


Potřeba inovací je silná v tak rozmanitých oblastech, jako jsou přecitlivělost gastrointestinálního traktu, onkologie, kojenecká potravinová alergie až po nové technologické platformy, například mikrobiom a aminokyseliny; inovace rozšiřující hranice možností výživy, zdraví a wellness.

 Délka: 3:16 minut