Obsah, ke kterému se snažíte dostat, je určený
pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví.


Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Následující obsah je určen pouze pro zdravotnické pracovníky.
Budete přesměrováni.
Následující obsah je určen pouze pro pacienty.
Budete přesměrováni.
Dotazník Nestlé Health Science
Vyplňte prosím následující dotazník.

 • * Povinné položky
 • Z jakého důvodu jste v minulosti nakoupili na e-shopu Nestlé Health Science?
 • V případě volby Jiné, uveďte prosím důvod:
 • Jak byste zhodnotili přehlednost e-shopu Nestlé Health Science na škále 1 až 5. (1 – nejhorší, 5 – nejlepší)
 • Uvítali byste na e-shopu více informací k produktům? (recepty, články o souvisejících zdravotních problémech, videa, atd.)
 • V čem spatřujete hlavní výhody při nákupu na e-shopu:
 • Co bychom mohli na e-shopu zlepšit:
 • Odkud jste se o našem e-shopu dozvěděli?
 • Jaký je Váš věk?
 • Další Vaše jakékoliv podněty, zkušenosti, poznámky s užíváním e-shopu:

 •   Abychom Vám mohli zaslat odměnu, vyplňte prosím kontaktní údaje.

 • Jméno a příjmení
 • Email
 • Ulice
 • Číslo popisné
 • Město
 • PSČ
 • Uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) společnosti Nestlé Česko s.r.o., Mezi vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 (dále jen správce) v rozsahu jméno a příjmení, email, telefon, za účelem evidence a zpracování odpovědi na položený dotaz/komentář/stížnost po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 2 roky ode dne přihlášení. Jsem si vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči společnosti Nestlé Česko s.r.o. učiněno písemně. Po celou dobu zpracovávání osobních údajů máte k nim přístup, v případě pochybností o jejich správnosti či úplnosti, máte právo na vysvětlení či jejich opravu.
Váš email se odesílá, čekejte prosím.